Kodeks Etyki Adwokackiej

Wydaje się, że połączenie słów “marketing” i “prawnik” brzmi jak oksymoron. Przecież marketing to reklama, a reklama to problem dla adwokata, prawda? 🙂 Poza tym jeszcze do niedawna Kodeks Etyki Adwokackiej słynął bowiem z zakazu reklamy. Jak to w takim razie jest z tym marketing prawniczym? W jaki sposób świadczymy usługi w naszej agencji? Czy nasze usługi można pogodzić z zasadami wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego również? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym wpisie.

Przeczytaj, a dowiesz się także:

 • Czym jest Kodeks Etyki Adwokackiej?
 • Kto go uchwala?
 • Czego nie wolno robić adwokatowi?
 • Jakie zmiany wprowadza uchwała zmieniająca Kodeks Etyki Adwokackiej z maja 2023 r.?
 • Jak dbamy o etykę naszych klientów?

Czym jest Kodeks Etyki Adwokackiej (KEA)?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby zacząć od istotnego rozróżnienia dwóch pojęć – etyki i moralności. W wielkim uproszczeniu – dzięki etyce wiemy, jak powinniśmy postępować. Moralność natomiast określa sferę tego, jak rzeczywiście jest. Na tej podstawie można stwierdzić, że Kodeks Etyki Adwokackiej to zbiór norm powinnościowych, odnoszących się do zawodu adwokata, wskazujący pewien ideał, do którego przedstawiciele tej profesji powinni dążyć. Określa się go też mianem Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Kodeks etyki adwokatów “wykujesz”, samą etykę – niekoniecznie…

Ktoś kiedyś powiedział, że etyki nie da się nauczyć. Albo jesteś etyczny, albo nie. Nie będzie więc żadnym zaskoczeniem stwierdzenie, że różni ludzie wykonują różne zawody – prawnicze także. Jedno jest jednak pewne – nikt nie jest krystaliczny, a zbiory norm etycznych – takie jak np. KEA – pozwalają przetrwać i funkcjonować tym zawodom, pomimo pewnych ułomności ich przedstawicieli.

Po co więc istnieją owe zasady etyki adwokatów? Wniosek jest prosty!

Osłaniają one przede wszystkim osoby trzecie (a więc głównie klientów szukających pomocy prawnej) przed niepożądanymi działaniami członków tej grupy – ale nie tylko! Chronią bowiem także innych adwokatów przed nieetycznym postępowaniem kolegi czy koleżanki po fachu.

Kodeks Etyki Adwokackiej – kto go uchwala?

Odpowiedź może być zaskakująca, ale Kodeks Etyki Adwokackiej uchwalają… sami adwokaci. A dokładniej Naczelna Rada Adwokacka. Jest to organ sprawujący pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Kodyfikacja etyki adwokata pozwoliła ustalić pewne standardy, pewne minimum. Jednak oczywistym jest, że ich formalizacja nie wyczerpuje tematu i nie sprowadza zagadnienia etyki zawodowej do jednego aktu. Równie istotną rolę odgrywają bowiem uchwały organów samorządu zawodowego, ustawa Prawo o adwokaturze, a także orzecznictwo z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Można jednak postawić tezę, że kodeks stwarza element stałości i ułatwia egzekwowanie ustalonych zasad.

Czego nie wolno adwokatowi?

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu zawiera wiele nakazów i zakazów. Określa pożądane zachowania i postawy, którymi powinien się cechować wzorowy adwokat. Nieprzestrzeganie zasad w nim spisanych może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną. Oczywiście nie sposób wymienić ich wszystkich w tym wpisie – nie miałoby to z resztą sensu. Odnoszą się one m.in. do:

 • sposobu wykonywania zawodu,
 • stosunku do sądów i innych organów, przed którymi występuje adwokat,
 • stosunku do klientów i kolegów, a także
 • pracy w samorządzie i stosunku do władz samorządowych.

Wydaje się jednak, że to, co najważniejsze mieści się w treści § 1 Kodeksu Etyki Adwokackiej, a mianowicie:

“Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego.”

A także:

“Naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu.”

Koniecznie sprawdź też ten artykuł: Wizerunek prawnika w Internecie – jak o niego dbać?

[CIEKAWOSTKA] Czy adwokatem może być ktoś z rodziny?

Jak to w prawie bywa… to zależy. 🙂 § 47 KEA zakazuje bowiem adwokatom prowadzenia spraw przeciwko bliskim im osobom. Z drugiej strony nie znajdziemy nigdzie zakazu reprezentowania np. członka rodziny. Teoretycznie więc taka sytuacja jest dopuszczalna. Należałoby się jednak zastanowić, czy to, że coś nie jest zakazane oznacza jednocześnie, że jest to właściwe i w ten sposób należy postępować? Przykład: mama-adwokat może córkę reprezentować, pytanie tylko, czy rzeczywiście powinna (np. ze względu na zaangażowanie emocjonalne – bo jak wiemy, emocje nie są najlepszym doradcą)?

Etyka zawodowa adwokata a marketing po przyjęciu uchwały NRA z dnia 26 maja 2023 r.

Najbardziej interesującym tematem od pewnego czasu jest zniesiony zakaz korzystania z reklam przez adwokatów, w ramach przyjętej uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z 26 maja 2023 r. Co tak w zasadzie uległo zmianie i jaki to ma wpływ na możliwości promowania swoich usług przez adwokatów?

W ramach powołanej uchwały, zmianie uległ §23 Kodeksu Etyki Adwokackiej, w ramach którego m.in zastąpiono „reklamę” zwrotem „informacją handlową” zdefiniowaną następnie jako „każdą formę komunikacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata”.  

Wskazano również, iż adwokat może posługiwać się informacją handlową, o ile nie uchybia ona zasadom etyki lub godności zawodu uszczegółowionym w §23 ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej. Wśród nich wskazuje się między innymi, aby informacje handlowe nie uchybiały godności innych osób, nie naruszały tajemnicy adwokackiej, zasady lojalności i koleżeństwa czy niezależności adwokata.

Wprowadzono także bezpośrednio informacje o możliwości odwoływania się do prowadzonych spraw (po spełnieniu określonych wymogów jak między innymi zgoda klienta), informowania o swoich stawkach wynagrodzeń, metodach ich obliczania oraz możliwości podawania informacji o wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Jak my dbamy o etykę i dobry marketing jednocześnie?

Pomagamy naszym klientom z uwzględnieniem wszystkich wymogów oraz zakazów stawianych przez KEA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, doskonale orientujemy się w zakresie interpretacji tych zapisów, rozumiejąc jak zgodnie z etyką możemy wspierać działania marketingowe kancelarii. Nasz zespół składa się również z wykształconych prawników, dlatego też doskonale rozumiemy bieżące zmiany prawne dotyczące etycznych zasad postępowania.

Wbrew pozorom, sposobów na promocję prawników i zaistnienie w sieci zgodnie z zachowaniem powagi zawodu jest naprawdę sporo! 

Przykładowo umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz umieszczanie danych o stronie w katalogach i wyszukiwarkach są jak najbardziej dozwolone, a przy tym jednocześnie bardzo pożądane z marketingowego punktu widzenia. Gdy chodzi z kolei o newslettery, przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji odbywa się na wyraźne życzenie potencjalnego klienta. To oznacza, że promowanie kancelarii za pomocą e-mail marketingu również jest zgodne z zasadami KEA. 

 • Prowadzimy również profile kancelarii w social mediach, w zgodzie z poszanowaniem godności zawodu i w taki sposób, by nie narażać naszych klientów na odpowiedzialność dyscyplinarną. Tworzone przez nas artykuły oraz treści są zgodne z zasadami etyki wynikającymi z KEA.
 • Zaznaczamy obecność kancelarii w Internecie dzięki niedocenianym przez wielu blogom prawniczym (mimo, że jest to niezwykle bezpieczna opcja promocji).
 • Dopuszczalność Kampanii Google ADS zależy głównie od dopuszczalności ich stosowania przez konkretne Okręgowe Rady Adwokackie.

Może Cię też zainteresować: Jak powinna wyglądać strona internetowa dla kancelarii prawnych?

Zasady etyki adwokackiej – podsumowanie

Oczywistym jest, że zawód adwokata (jak i pozostałe zawody prawnicze w ogóle) jest zawodem zaufania publicznego. To z kolei sprawia, że musi one być wykonywany w zgodzie z odpowiednimi regułami. W przypadku adwokatów te modelowe postępowania – a więc zasady etyki adwokackiej – określa Kodeks Etyki Adwokackiej, zwany też Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Uchwala go Naczelna Rada Adwokacka, a zakazy i nakazy w nim zawarte dotyczą w zasadzie każdej sfery wykonywania zawodu adwokata. Zasady etyki odnoszą się także do kwestii promowania usług przez adwokatów, co w dzisiejszych czasach odnosi się głównie do digital marketingu. 

Możliwości promowania adwokatów w zgodzie z etyką ulegają zmianom, co raz bardziej przybliżając nas do warunków promocji przyjętych w innych krajach UE. Z pewnością istotne jest śledzenie zmian w tym zakresie i korzystanie z postępujących możliwości.

W naszej agencji naczelnym celem jest prowadzenie marketingu zgodnego z etyką. Tworząc strony www, profile w social mediach czy artykuły blogowe, zawsze mamy na uwadze specyfikę wykonywania tego (trudnego, ale jakże potrzebnego) zawodu, zwłaszcza dlatego, że większość naszego zespołu to właśnie…prawnicy 🙂

Zostaw komentarz