Wywiad z adwokatem kościelnym – o marketingu i prawie kanonicznym